Hva er DigiViken?

DigiViken er et partnerskap mellom kommunene og fylkeskommunen i Viken. Målet er gode digitale løsninger for kommunale tjenesteytere og kommunenes innbyggere.

Les mer Se nyheter

Arrangementer

Her er en oversikt over våre nærmest kommende arrangementer.

Fagpåfyll: Sensitivitetsanalyse

Hva er det? Asker kommune har gjennomført sensitivitetsanalyse for å oppnå bedre kontroll på innholdet i dokumentene og legge til rette for sikrere publisering til publikum. Hvordan fungerer dette? Patric [...]

Gratis

Fagpåfyll: Håndtering av byggesaksregister

Halden kommune har fått utvikle et innovativt og enkelt verktøy for håndtering av byggesaksregister. Kristine Schneede vil i dette fagpåfyllet fortelle om løsningen og hvordan den gir oversikt over håndtering [...]

Gratis

Fagpåfyll: Styringsmodell for digitaliseringsprosjekter

Bærum kommune jobber med ny styringsmodell for digitaliseringsprosjekter. Fokus ligger på å faktisk få til gevinstrealisering koblet til kommunens samfunnsplan, bedre utnyttelse av kapasitet og tydeligere prioritering. Ole Larsen vil [...]

Gratis

Erfaringsdeling: Digitalt årshjul – grunnskolen

Bærum kommune holder på å lage et «digitalt årshjul» for rutiner rundt den digitale forvaltningen av grunnskolene i Bærum kommune. Slik som f.eks oppfølging av digitale systemer og tjenester, fornying [...]

Gratis

WorkShop ROS-Microsoft

OneDrive og SharePoint Vi vil forberede noen WorkShop ROS Microsoft fremover hvor vi går inn å jobber med spesifikke områder.  Det vil da bli en rekke av arbeidsøkter hvor vi jobber [...]

Gratis

Webinar – Digitalisering innenfor planfeltet

Det er ingen påmelding til dette arrangementet Program: 9.00 – 9.30 Visjonen om en fulldigitalisert plantjeneste Nasjonal produktspesifikasjon for ePlansak presenterer kommune-Norges visjon for en fremtidig fulldigitalisert arbeidsflate for ansatte [...]

Gratis