Hva er DigiViken?

DigiViken er et partnerskap mellom kommunene og fylkeskommunen i Viken. Målet er gode digitale løsninger for kommunale tjenesteytere og kommunenes innbyggere.

Les mer Se nyheter
Innspill til ny nasjonal Digitaliseringsstrategi

Regjeringen har satt i gang arbeidet med ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Strategien skal blant annet sette [...]

Nyhetsbrev 2 – november 2023

Programkontorets hjørne Endelig har vi blitt 2 ansatte igjen i DigiViken sitt sekretariat.  Jeg er [...]

Se alle nyheter

Arrangementer

Her er en oversikt over våre nærmest kommende arrangementer.

Erfaringsdeling 12.12: Velferdsteknologi

I denne erfaringsdelingen følger vi opp temaet fra 4.12. om visningsarenaer for velferdsteknologi. Det blir en kort innledning med presentasjon fra Jeppe Skjønberg fra AtriX i Bærum kommune, før det [...]

Gratis

Webinar: Hvilken nytte har kommuner av Kjernejournal? 

Kjernejournal (KJ) er en digital løsning for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. I pasientens kjernejournal kan helsepersonell se de samme opplysningene uavhengig av om [...]

Gratis

Fagpåfyll: Ruteoptimalisering

De fem kommunene i DGI samarbeidet har startet med digital ruteoptimalisering i hjemmetjenesten med løsningen Spider. De har fått god kjennskap til verktøyet og gjort seg noen erfaringer ifht gevinsten/nytten [...]

Gratis

Erfaringsdeling: UU – tilsyn

Datoen blir 14.12 som først annonsert 🙂 Tidligere i høst hadde bl.a Bergen kommune og Trondheim kommune besøk av UU-tilsynet. I denne erfaringsdelingen møter du ulike personer som var med [...]

Gratis

Informasjonsmøte etter årsmøte 2023

DigiViken sitt årsmøtet avholdes 8. desember kl. 14.00 – 15.00. I etterkant av dette møtet inviterer vi til informasjonsmøte hvor vi blant annet presenterer de som er valgt inn i [...]

Gratis