Hva er DigiViken?

DigiViken er et partnerskap mellom kommunene og fylkeskommunen i Viken. Målet er gode digitale løsninger for kommunale tjenesteytere og kommunenes innbyggere.

Les mer Se nyheter

Arrangementer

Her er en oversikt over våre nærmest kommende arrangementer.

Erfaringsdeling: UU-tilgjengelighetserklæring

Frøya kommune var først ute til å lage en tilgjengelighetserklæring for sine nettsteder da uutilsynet i oktober startet utrullingen av løsningen som vi nå har blitt kjent med gjennom mange [...]

Gratis

Erfaringsdeling: ROS-analyse microsoft

Dette er en kort oppstart, på et stort tema. Gjennomføring av ROS-analyse microsoft har vært etterspurt en stund. Tanken med dette oppspillet er å få i gang dialogen på hva [...]

Erfaringsdeling: Visma Enterprise

Arrangementet er kun for medlemmer av DigiViken Den 09.01.23 hadde vår strategiske gruppe møte med Visma, og vi vil referere fra dette møtet. I tillegg vil vi etter ca. 30 [...]

Gratis

Fagpåfyll: Anskaffelse ny løsning for eByggesak

Asker kommune har nylig signert avtale for en ny løsning, men deres valg falt ned på å "nedgradere" alle kravene i Nasjonal Produktspesifikasjon til ikke å inneholde MÅ krav. Dette [...]

Fagnettverksmøte Oppvekst

Fagnettverksmøtet er åpent for alle hos våre partnere med interesse for fagfeltet oppvekst. Agendaen for møtet legges inn medio uke 8, men har du temaer du mener kan være viktig [...]

Gratis