Hva er DigiViken?

DigiViken er et partnerskap mellom kommunene og fylkeskommunen i Viken. Målet er gode digitale løsninger for kommunale tjenesteytere og kommunenes innbyggere.

Les mer Se nyheter

Arrangementer

Her er en oversikt over våre nærmest kommende arrangementer.

Erfaringsdeling: Vannmålere og personvern

Christos fra Lillestrøm kommune og Eirin fra Asker innleder denne erfaringsdelingen, som har kommet på plass fordi dette er et tema som har blitt diskutert her inne. Det blir først [...]

Gratis

Fagpåfyll: Åpenhet – Transparency Norge

Åpenhetsindeks for kommuner ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom TI Latvia og TI Norge. Den slår fast at den kommunale åpenheten må forbedres. DigiViken har, sammen med flere har jobbet [...]

Gratis

Fagpåfyll: Prosjektportalen – Bærum kommune

Bærum kommune har nylig gjennomført en modernisering av sin Prosjektportal. De har oppgradert portalen til den nyeste versjonen som er integrert med Microsoft Teams og Office365. Det betyr for mange [...]

Gratis

DigiViken – historien til nå oppsummert

DigiViken har vært gjennom et 2021 der samarbeidet skulle etableres. Nå er året snart omme og samarbeidet offisielt konstituert med alle Viken-kommuner og fylkeskommunen med på laget.

Les mer