Alle er med!

Lesetid: < 1 minutt

Da har endelig den siste kommunen behandlet saken om DigiViken. Alle Viken-kommunene og fylkeskommunen har dermed bestemt seg for å bli med.

Tone Mjøs, prosjektleder for DigiViken sier:

Jeg setter stor pris på at alle de inviterte 51 kommunene og Viken fylkeskommune har sagt JA til å blir med i dette viktige partnerskapet.  Det gjør det ekstra sterkt at alle er med, slik at vi sammen kan sikre innbyggerne gode digitale tjenester gjennom samarbeid og den styrken vi til sammen er for å være en premissgiver og pådriver i det nasjonale utviklingsarbeidet.  Sammen skal vi få til å trekke i felles retning, dele og gjenbruke.  Jeg er veldig glad for å kunne lede dette arbeidet sammen med Ola Svartberg, deltakere i programkontoret, programstyret og alle der ute som jeg vet vil bidra positivt inn i dette arbeidet.

Allerede den tredje desember gjennomføres det konstituerende årsmøtet.