Ambisjoner på e-helseområdet

Lesetid: < 1 minutt

KS inviterer kommunedirektører, helse- og omsorgssjefer, digitaliseringssjefer og fylkeskommuner til et nasjonalt webinar om kommunal sektor sine ambisjoner på e-helseområdet 6. april 2022.

Digitalisering av helsevesenet er nødvendig for å møte de demografiske utfordringene, og ikke minst effektivisere og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten. Heldigvis er det mange nasjonale og lokale e-helsetiltak på gang. Utfordringen er at det ikke er nok ressurser eller midler til å løse alt på en gang. Derfor er det viktig å prioritere områdene som skaper mest verdi for innbyggere, helsepersonell og kommunen i tiden fremover, og ikke minst understøtter pågående initiativ som Helseplattformen og Felles kommunal journal.

KS inviterer kommunedirektører, helse og omsorgssjefer og digitaliseringssjefer i kommuner og fylkeskommuner til et nasjonalt webinar om kommunal sektor sine ambisjoner på e-helseområdet. Helsetjenester på kort og lang sikt, Helseplattformen og Felles kommunal journal ( FKJ) er tema sett i sammenheng av nasjonal målsetning om én innbygger – én journal.

Påmelding