Erfaringsdeling: Mottak av bekymringsmeldinger

Viser til informasjon fra KS om oppfølging av bekymringsmeldinger fra 8. juni. KS inviterer herved alle kommuner til et møte tirsdag 13. juni fra kl. 13 til 14 på Teams. Her er lenken til Teams-møte Vi organiserer dette møtet for å gi kommuner mulighet til å dele erfaringer om håndtering av avviket. Tiltak som kan [...]

Gratis