Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Fagpåfyll: Helhetlige digitale løsninger i NAV-kontoret

22 august kl. 08:15 08:55

I dag foregår oppfølging og saksbehandling i NAV i ulike fagsystemer avhengig av om tjenestemottaker mottar kommunale eller statlige tjenester. Kommunene har egne fagsystemer for de sosiale tjenestene, og på statlig side er det flere systemer som brukes til oppfølging, saksbehandling og arkivering. For at NAV sine brukere skal få helhetlig oppfølging er NAV-veiledere avhengig av tilgang til informasjon fra både statlige og kommunale fagsystemer. I dag er det ressurs- og tidskrevende for veilederne å få oversiktlig og samlet informasjonen fra de ulike fagsystemene. Informasjonen er avgjørende for å gjøre riktig vurdering sammen med den enkelte bruker av hva slags oppfølging og tiltak som bør settes inn.

I tråd med treårige prioriteringer for NAV er det påbegynt et utredningsarbeid hvor målet er å utvikle en digital løsning som gir en samlet oversikt med informasjon fra statlige og kommunale fagsystemer. Arbeids- og velferdsdirektoratet har sammen med KS inngått et samarbeid med Oslo kommune/Delprogram sysselsetting om et utvidet innsiktsarbeid i 2023 som skal utarbeide alternative løsningsforslag/konsept for å utvikle helhetlige digitale løsninger i NAV-kontor.

I fagpåfyllet vil du få høre om status på dette innsiktsarbeidet fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Gratis

Påmelding arrangement

  • Hidden