Fagpåfyll: Bruk av KI i turnusplanlegging

Rasjonale for bruk av KI i bemannings- og turnusplanlegging i Gjerdrum kommune Presentasjon av Gjerdrum kommunes rasjonale og anskaffelse av kunstig intelligens som beslutningsstøtte i utarbeidelse av turnus i helse, [...]

Gratis

Fagpåfyll: Kunstig intelligens og Copilot

Når chatGPT ble lansert ble ordet kunstig intelligens allemannseie. I perioden etter har det vært en rivende utvikling.  Microsoft har lansert Copilot som er bygd på ChatGPT. Google har sin [...]

Gratis