Webinar: Responssenter ved veiskillet

Vi er enda ikke enige om den beste måten å organisere responssentre på, heller ikke hva slags oppgaver de burde ta. Vi henter inspirasjon fra forskning i dette webinaret Om [...]

Gratis

Leverandørpresentasjoner eHelse

I DigiViken tester vi muligheten for å gi leverandører en plattform hvor de kan fortelle om sine produkter. Først ute har vi TietoEvry Care og Digirehab. *************************************************************************************************************** TietoEvry Care - [...]

Erfaringsdeling: Vann og avløp

Hvordan jobber din kommune med kartlegging av ledningsnettet? Denne erfaringsdelingen vil vi innlede med et kort innlegg av Kristoffer Granberg fra Modum kommune, deretter ønsker vi å høre hvordan andre [...]

Gratis