De 7 livshendelsene – DigiViken er med i Samarbeidsnettverket 

Lesetid: 2 minutter

I 2019 vedtok KS og staten strategien Én digital offentlig sektor. I den forbindelse trakk de også frem syv livshendelser som skal prioriteres i arbeidet med å lage brukervennlige og sammenhengende tjenester.  Disse er: 

 1. Få barn 
 1. Alvorlig sykt barn 
 1. Miste og finne jobb 
 1. Ny i Norge 
 1. Starte og drive en bedrift 
 1. Dødsfall og arv 
 1. Starte og drive en frivillig organisasjon 

Det er mye som skjer i disse prosjektene, men hvordan skal vi få koblet på kommunene med riktig ressurser til riktig tid? KS har representanter med i alle disse livshendelsen, men nå er også Diginettverkene invitert og DigiViken har fått lov til å delta i dette samarbeidsnettverket. 

Hvorfor er dette samarbeidsnettverket (tidl. Forum) som Digdir holder i viktig? 

 • Se helhet og tverrgående utfordringer  
 • Identifisere tverrgående, nasjonale behov på tvers av livshendelsene, hvor Digdir kan bidra med konkrete løsninger 
 • Skape koblinger på tvers av livshendelsene for erfaringsutveksling mellom lederne av de 7 
 • Kobling mot virkemidler 
 • Kobling med øvrige fagområder (eks. datadeling og digitale økosystem) 
 • Møteplass for hele nettverket 
 • Innhenting av status på tvers 
 • Samarbeidet skulle bidra til deling av informasjon på tvers av aktører og tiltak, tegne opp arbeidsflyt for å identifisere hindringer, identifisere tiltak og gjennomføre samarbeidsmøter 

Hvorfor er det spesielt viktig at Diginettverkene kobles på nå? 

Livshendelsene går mer over i en «levere sammen» fase og vi vil få tettere og hyppigere kontakt med status i prosjektene.  Det er viktig at kommunenes stemme kommer tydelig frem for at Diginettverkene, KS og kommunene skal finne effektive måter å implementerer de løsningene som livsendelsesprosjektene leverer. 

Eksempel på dette er livshendelse 1. Få barn, hvor prosjektet rapporterer at de er ferdig. 

Denne livshendelsen har følgende understøttende aktiviteter, som vi vil jobbe videre med finne status på og hva som skal til for at kommunene/fylkeskommunen tar løsningene i bruk. 

 • Informasjon om permisjonsordninger for foreldre (ferdig) 
 • Skaffe personnummer (ferdig) 
 • Registrere foreldreansvar (ferdig) 
 • Søke barnetrygd (ferdig) 
 • Familieytelser i NAV 
 • DigiHOT – Hjelpemidler for barn og familier 
 • DigiBarnevern – Portal for bekymringsmelding 
 • Skatteetatens innkrevningssatsing 
 • Modernisert folkeregister i NAV- Digitalisering av farskapserklæring 

Hvilke andre møteplasser er det som understøtter livshendelsene?