Digital trekning til muntlig eksamen

Lesetid: < 1 minutt

Lillestrøm kommune har tatt i bruk en digital løsning for å effektivisere trekningen av muntlig eksamen for tiendeklassinger. Tidligere har trekningen av elever vært en manuell og tidkrevende prosess. Den nye løsningen gir betydelige fordeler for skolene og eksamensansvarlig i kommunen.

Historisk sett har ti ungdomsskoler i Lillestrøm levert oversikter over elever, fag, og faglærere på ulike måter, noe som resulterte i at mye tid ble brukt på å kvalitetssikre diverse lister og oversikter. «Bare det at vi i ny kommune har fått en bedre strukturert innsamling av nødvendig informasjonen som ligger til grunn for trekning har gitt en god gevinst», sier Rita Hellesjø Orderud, ansvarlig for eksamen i fagstab oppvekst.

Monika Kristin Vik er prosjektleder, og har sammen med prosjektgruppen hatt ansvaret for løsningen. Svein Blad har den tekniske kompetansen og har stått for utviklingen. Løsningen er bygget på integrasjonsplattformen i Azure, og henter data fra Skoleadministrativt system (Vigilo). Selve utviklingsprosessen tok kun tre uker.

Fordelene med løsningen er:

  • Tidsbesparende: Betydelig reduksjon i tiden brukt på trekning.
  • Strukturert innsending: Gir skolene en standardisert metode for innsending av data.
  • Sikkerhet: Minimaliserer risikoen for feil og sikrer at alle elever blir trukket.
  • Tilfeldige grupper: Garanterer upartiskhet i trekningen.
  • Brukervennlighet: Systemet er intuitivt og lett for skoleadministrasjonen å bruke.

Lillestrøm kommune ser også fremover. De har planer om å videreutvikle systemet med et administrasjonsgrensesnitt og en automatisk overføring til sak/arkivsystemet.

Løsningen i Lillestrøm kommune er et eksempel på hvordan moderne teknologi kan effektivisere og forbedre tradisjonelle administrative prosesser i kommunen.