DigiViken er formelt etablert

Lesetid: < 1 minutt

Fredag 3. desember ble DigiViken formelt konstituert i organisasjonens første årsmøte.

Representanter for 38 av de 52 medlemmene var tilstede med fullmakter til å velge medlemmer til et Programstyre og Programkontor. Videre ble det valgt et en valgkomité for neste års valget. Vedtektene for samarbeidet ble vedtatt. Som før nevnt er samarbeidsavtalen nå signert av alle kommunene og fylkeskommunen i Viken.

Det er lagt vekt på en fordeling av vervene på regioner og kommunestørrelser. Valgresultatene ble:

Programstyret:

 • Geir B. Aga, Bærum kommune – leder
 • Bente Herdlevær, Bærum kommune              
 • Lars J. Tveit, Asker kommune                 
 • Torbjørn Pedersen, Lillestrøm kommune         
 • Fredrik Holtan, Drammen kommune         
 • Trude Andresen, Øvre Eiker kommune        
 • Roar Vevelstad, Halden kommune              
 • Tron Kallum, Indre Østfold kommune   
 • Anders Sørby, Viken fylkeskommune      

Programkontoret:

 • Tone Mjøs, Programkontoret – leder
 • Ola Svartberg, Programkontoret
 • Bjørg Gustavsen, Sarpsborg kommune             
 • Ketil Johansen, Fredrikstad kommune       
 • Odd Ruud, Moss kommune                  
 • Tor Eid, Ringerike kommune          
 • Raymond Hesthaug, Aurskog-Høland kommune         
 • Heidi Høiskar, Digitale Gardermoen        
 • Kjetil Nyhus, Viken fylkeskommune (ny)
 • Halvor Rostad, SuksIT (Kongsbergregionen) (ny)

Valgkomité 2022:

 • Hege Mørk, Gol kommune 
 • Raymond Hesthaug, Aurskog Høland kommune
 • Odd Ruud, Moss kommune

I tillegg utpekes et varamedlem til valgkomitéen av det nye programstyret.

Programkontoret jobber akkurat nå med en tiltaksplan for 2022 basert på de fem hovedmålene våre og blant annet innspillene fra dere som deltok på kick-off 3. november.

– Det er nå det begynner, understreket leder av programstyret Geir B. Aga i møtet.