DigiViken står nå klar for å starte opp med SkoleSec

DigiViken står nå klar for å starte opp med SkoleSec

Lesetid: 2 minutter

I prosjektet SkoleSec har kommuner og fylkeskommuner gått sammen om å styrke arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet knyttet til digitalt læringsmiljø.  Målet er bedre ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet. 

Dette er et tilbud som ingen bør gå glipp av!

Pr. skrivende stund er det 14 kommuner som har meldt seg på til deltakelse, men det er plass til flere hvis en melder seg på innen 15.08.23. 

DigiVestland og Digi Innlandet er allerede godt i gang og har fått gode tilbakemeldinger fra de kommunene som har gjennomført. Vil du bli med i den første gruppen av kommuner som kan kjøre dette i DigiViken? Kjenner du ikke til SkoleSec fra før, så kan du lese litt mer om det her: SkoleSec – KS  Det tillegges ikke noen kostnader, utenom egen tid, ved å bli med.

Ta kontakt med tone@digiviken.no for mer informasjon.

Etter gjennomført plan skal disse kompetansemålene være nådd:

Kompetansemål​
Deltakerkommuner
Innhold i veiledning​
Hva skal deltakerkommuner sitte igjen med etter veiledningen?
Kompetanse veilederteam kjennetegnes av
Hva må veilederne kunne for å gi veiledning til deltakerkommuner?
Være i stand til å gjennomføre kartlegging av hvordan personvern og informasjonssikkerhet er ivaretatt innen oppvekstfeltet i kommunen​Veiledning i hvordan gjennomføre en grundig kartlegging – hvordan kartlegge og hva skal man kartlegge?​ Forståelse for hvordan personvern og informasjonssikkerhet blir ivaretatt i skoleeierleddet og kommunen for øvrig og skolene ​Grunnleggende kunnskap om personopplysningsloven​. Grunnleggende kunnskap om personvernprinsippene.
Grunnleggende kunnskap om informasjonssikkerhet.
Kompetanse i hvordan gjennomføre en fornuftig kartlegging og hvordan veilede kommunene i bruk av kartleggingsskjema​
Være i stand til å prioritere videre arbeid med personvern og informasjonssikkerhet innen oppvekstfeltet i kommunen​Veiledning i å prioritere hva som er viktig å få på plass først, på bakgrunn av kartlegging​ Forståelse for prioriteringsrekkefølge​Kompetanse i å prioritere mellom ulike tiltak – en formening om hva som er viktigst å prioritere først​
Være i stand til å gjennomføre og følge opp en ROS, DPIA, DBA o.l.​Et system eller en metode for gjennomføring av ROS, DPIA, DBA o.l.​Kompetanse i å gjennomføre og følge opp en ROS, DPIA, DBA o.l.​