Drammen og Rælingen engasjerer seg

Lesetid: 3 minutter

Det er heldigvis mange kommuner som deltar og bidrar i DigiViken-aktiviteter. To skiller seg imidlertid ut.

Når vi på Programkontoret i DigiViken skrur på PC-en om morgenen og lurer på hvem som har meldt seg for å bidra eller delta på Fagpåfyll eller Erfaringsdelinger, er det to kommuner som dukker opp oftere enn andre: Drammen og Rælingen.

Det er et mål for oss i DigiViken å levere nytte til flest mulige medlemmer. Så utover det å feire og gratulere våre nærmeste venner, vil vi selvsagt lære litt av dem. Vi tok kontakt med Ben Marius fra Rælingen og Fredrik fra Drammen for å stille dem noen spørsmål.

Hva har dere fått ut av samarbeidet så langt?

Fredrik: – Drammen kommune setter pris på at det er stor aktivitet i DigiViken samarbeidet. For oss er det svært viktig at kommunene står sammen om digitalisering som et viktig virkemiddel for å utvikle gode tjenester til innbyggerne. Kompetansekravene øker, og selv for en stor kommune er det krevende å holde seg oppdatert.

Ben Marius: – Nettverksbygging og erfaringsdeling har for oss vært nyttig. Avstanden mellom kommunene har ikke blitt så lang, enklere å ta kontakt med andre for å få avklaringer og innspill. I tillegg er det fint å få perspektiver på hvordan ting kan løses. Vi har blitt inspirert og litt smartere takket være DigiViken.

Hva mener dere skal til for at medlemmene kan nyttiggjøre seg ny kunnskap fra samlingene våre?

Fredrik: – Vi opplever at det er viktig at DigiViken både bidrar til at kommunene retter blikket framover og at det er fleksibilitet nok til at dagsaktuelle problemstillinger får plass. Her synes vi at DigiViken har vært veldig flinke! For eksempel er det en potensielt stor gevinst for alle om vi får tilgang til kunnskaps- og erfaringsdeling rundt personvern, lovendringer, risikovurderinger osv. idet problemstillinger oppstår. Gode presentasjoner om konkrete problemstillinger, og erfaringer på godt og vondt som presenteres og deles åpent og ærlig, er viktig.

Ben Marius: – Vi håper at de korte webinarene kl. 08:15 fortsetter. De en lettbeinte og fine å få med seg. Så håper vi utover webinarer at vi kan samles fysisk og se folk, mingle, dele med mere. I tillegg håper jeg at vi kan få til samarbeid over tid, der kommunene legger litt mer «i potten», at gruppene får en fast leder og at det er mer plan og struktur i prosessen  (tenker da på fag- og temagruppene innen arkitektur osv.).

Hva ønsker dere av DigiViken framover, på kort og lang sikt?

Ben Marius: – Jeg håper at vi får til mer strukturert deling. Kanskje noen felles prosjekter og mer jobbing med portefølje. Kompetanse er også veldig viktig: Deling og læring. Det hadde også vært fint med samarbeid rundt ulike prosesser, for eksempel «Fra stortingsmelding til handling» (hvordan tolker kommunene stortingsmeldinger og hva konkret blir gjort).

Fredrik: – På noe lengre sikt er vi opptatt av at DigiViken skal kunne løse konkrete problemer og bidra til at kommunene i enda større grad finner sammen for å løse problemer i fellesskap. Etter vårt syn innebærer det med andre ord at DigiViken bør gå lengre enn å være en god arena for kompetanseheving og erfaringsdeling. Vi er nysgjerrige på hva vi kan få til sammen innenfor konkrete temaer som anskaffelser, forvaltning og utvikling. Vi har tro på initiativer som bidrar til å fange opp hva den enkelte kommune har i sine utviklingsplaner framover, og at DigiViken sammen med kommunene identifiserer mulige samarbeidsprosjekter.

Vi takker Fredrik og Ben Marius for at de stilte opp og svarte på spørsmålene, og ikke minst for bidraget de gir til fellesskapet DigiViken.

På bildene: Ben Marius Lundberg og Fredrik Holtan