Evaluering av DigiViken

Lesetid: 2 minutter

DigiViken ble etablert 01.01.2022 som et nytt partnerskap for 51 kommuner og Viken fylkeskommune. Det har vært høy aktivitet i samarbeidet og det er med stor glede vi kan melde om høy deltakelse fra våre kommuner på de aktivitetene vi har invitert til. For å sikre at de valgene som er gjort med hensyn til valg av aktiviteter, så besluttet Programstyret at det skulle gjennomføres en spørreundersøkelse som skulle være åpen å svare på for samtlige deltakere. Undersøkelsen ble sendt direkte ut på outlook til Kommunedirektører/rådmenn samt digitaliseringsansvarlige. I tillegg lenk til forms lagt ut på DigiViken sitt teams som i dag har 810 medlemmer.

Antall besvart: 171

  • Kommunedirektør/Rådmann/fylkesdirektør: 14
  • Digitaliseringsansvarlige: 20
  • Kommunalsjef/tjenesteleder/direktør: 33 
  • Rådgivere/annet: 104

Forslag til tiltak:

  • Nyhetsbrev
  • Be om å få besøke ledergruppene til de kommunene som ikke var tilfreds med informasjonen.

Hvordan vurderer du at DigiViken fremmer felles interesser i det nasjonale digitaliseringsarbeidet?

Hvordan vurderer du at DigiViken bidrar aktivt i samarbeid med andre regioner og staten?

Hvordan vurderer du at DigiViken bidrar til å heve digitaliseringskompetansen hos deltakerne?

Hvordan vurderer du at DigiViken bidrar til informasjonsdeling og samhandling?

Har du selv forsøkt å søke opp informasjon? Var det enkelt å finne?

Hvilke kanaler brukte du?