Faggrupper og -nettverk

Lesetid: < 1 minutt

I går startet jobben med å formelt etablere faggrupper i DigiViken.

KS har etablert Fagråd og Fag- og prioriteringsutvalg:

  • Fagråd for informasjonssikkerhet og personvern
  • Fagråd for virksomhetsarkitektur
  • Fag- og prioriteringsutvalg eHelse
  • Fag- og prioriteringsutvalg teknisk
  • Fag- og prioriteringsutvalg oppvekst

Vårt mål er å speile denne strukturen hos oss i DigiViken og bli et bindeledd mellom samstyringsstrukturen i KS og den enkelte medlemsorganisasjonen hos oss.

Vi inviterte derfor medlemmer fra fagråd/utvalg fra vår region og noen nøkkelpersoner innen hvert fagområde til et arbeidsmøte. Målet var å bli enige om mandat, arbeidsform og organisasjon for hver av områdene. Vi kom ikke helt i mål, men har lagt et godt grunnlag for det videre arbeidet.