Oppvekst

Vi skal:

  • Ivareta tjenester som leveres barn og unge i livsløpet fra fødsel til de er ute av videregående skole​.
  • Bidra i utvikling av nasjonale løsninger og sørge for at løsninger som utvikles er effektive for kommunal sektor.​
  • Bidra i arbeidet med felles kravspesifikasjoner og i arbeidet med nasjonale føringer​.
  • Bidra til at medlemmer er kjent med hvilke nettverk og samstyringsstrukturer som eksisterer. Hvem som deltar og hvordan en kan bli med.​
  • Være det naturlige sted å kontakte ved faglige spørsmål og innspill knyttet til digitalisering innenfor fagområde​.

Fagområder som dekkes av Oppvekst:

I tillegg til de selvfølgelig områdene som ligger under Oppvekst, så har de også hovedeierskapet til:

  • Barnevern
  • Voksenopplæring
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste 

Faggruppens deltakere:

Monika Kristin Vik Lillestrøm kommune Faggruppeleder
Deltaker KS Fag- og prioriteringsutvalg
Kjetil Gulsrud    Modum kommune Deltaker KS Fag- og prioriteringsutvalg
Guro Bakke Andersen Drammen kommune  
Frode Gabrielsen Aremark kommune  
Erik Westrum    Bærum kommune  
Steffen Ruud Kongsbergregionen  
Rune Glad Asker kommune  

 

Hva skjer fremover?

Erfaringsdeling: UU – tilsyn

Datoen blir 14.12 som først annonsert 🙂 Tidligere i høst hadde bl.a Bergen kommune og Trondheim kommune besøk av UU-tilsynet. I denne erfaringsdelingen møter du ulike personer som var med [...]

Gratis
Alle arrangementer

Artikler

Webinar om DigiBarnevern – sent varsel

Fredag 14. april arrangerer KS og diginettverkene et webinar om DigiBarnevern. Målgruppe er ledere og ansatte [...]

Hjelp til innføring av Digibarnevern

Diginettverkene har startet et samarbeid rundt det videre arbeidet med innføringen av Digibarnevern. I den [...]

Fagnettverksmøte Oppvekst 27.09.2022

Det første fagnettverksmøtet ble gjennomført med 25 deltakere. Agendaen for møtet var: Samstyringsstrukturen Vi har [...]

Faggrupper og -nettverk

I går startet jobben med å formelt etablere faggrupper i DigiViken. KS har etablert Fagråd [...]