Fagpåfyll – tilbakemelding fra Hilde i Ås

Lesetid: 2 minutter

DigiViken har i høst arrangert flere «fagpåfyll». Det er korte Teams-møter om aktuelle faglige temaer for de som jobber med digitalisering i kommunene og fylkeskommunen. DigiViken har som mål å øke kompetansen om digitaliseringsprosjekter og å tilrettelegge for deling.

På vår vei rundt i Vikens kommuner møter vi mange entusiastiske og dyktige personer. En av disse er Hilde Fougner, som har vært en aktiv og ivrig deltaker i Digitale Akershus og nå DigiViken sine arrangementer. Vi spurte Hilde om hennes opplevelse av fagpåfyllene.

Hvem er Hilde?

– Jeg er digitaliseringsrådgiver i Ås kommune, og har rollen med å både være pådriver og bistå med implementering av gode digitale løsninger for innbyggere og ansatte. Jeg er opptatt av at ting skal være lett å forstå, pent og gøy!

Har du deltatt på mange fagpåfyll?

– Ja, nesten alle. Digitale møter er jo supert, for da kan jeg få med meg mye flere fagpåfyll enn jeg ville gjort hvis det var fysisk oppmøte. Ettersom jeg er rådgiver på tvers av alle våre kommunalområder, har jeg forsøkt å orientere meg bredt på fagpåfyllene.

Hvorfor deltok du på fagpåfyll i første omgang?

– For å utvide nettverket mitt egentlig. I min kommune har vi IKT-samarbeid med to andre kommuner, organisert i StorFollo IKT. Gjennom fagpåfyllene hadde jeg håpet å få kontakter og et nettverk også i større deler av Viken. Ettersom møtene har vært digitale, har akkurat den biten vært litt vanskeligere enn jeg håpet.

Har det vært nyttig, og i så fall hvordan?

– Dette har vært en veldig fin måte å få innsikt og bygge kompetanse. Flere fra min kommune har deltatt, så nå blir det lettere å ta initiativer og følge opp internt. Vi vet litt mer om hva vi vil, og hvordan vi tar fatt på veien dit.

Noe du tenker kunne bli bedre?

– Ja, jeg lurer på om vi kunne prøvd noen øvelser i mindre grupper, med Teams-funksjonen breakout-rooms. Da tror jeg det kunne blitt lettere å knytte kontakter. Det krever litt mer av deltakerne, men er også skjerpende på engasjementet.

Noen tema du kunne tenke deg framover?

– Åja, mange! Dette formatet med fagpåfyll må vi bare fortsette med. Sånn på stående fot, kunne jeg tenke meg tema Min side og Microsoft 365.

På bildet: Hilde Fougner, digitaliseringsrådgiver i Ås kommune