Felles kommunal journal – si din mening

Lesetid: < 1 minutt

Felles kommunal journal er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger – én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

I det siste har det vært spørsmål om videre finansiering av prosjektet. Heldigvis er noen av midlene fra 2022 overført til 2023 og sikrer ferdigstilling av styringsdokumentet som nå legges ut for innspill i versjon 0.8.

Innføring av Helseplattformen i Trøndelag skapt overskrifter og usikkerhet rundt hvilke løsninger som er gjennomførbare og best egnet for formålet. Selv om Helseplattformen framstilles som en katastrofe av noen, vil prosjektet sannsynligvis få stor nytteverdi på sikt. Og vi kan lære av det.

En ting er sikkert: Det er ikke et alternativ å ikke gjøre noe. Felles Kommunal Journal legger opp til en løsning som ivaretar både nødvendig datadeling og et mangfold av brukertilpassede verktøy.

Vi vil derfor gjøre dere oppmerksomme på at invitasjon til innspillsrunde og styringsdokumentet ble lagt på ks.no/fkj mandag 21/11-22. Les, lær og kommenter!