Fredrikstad kommune inngår avtale på Soc/Siem

Lesetid: < 1 minutt

DigiViken har på vegen av kommunene og Fylkeskommunen i 2023 inngått en avtale på sikkerhetstjenester (Soc/Siem) med Netsecurity.

Soc/Siem avtalen innebærer at Netsecurity overvåker, samler inn, analyserer og reagerer på sikkerhetshendelser i infrastrukturen, og avtalen som er inngått dekker flere punkter i NSM sine grunnprinsipper.

Avtalen med Netsecurity inneholder løsninger for endepunktssikkerhet av PC som har overlappende funksjonalitet som også finnes i Microsoftporteføljen. Vi har valgt å ta disse produktene ut av avtalen med Microsoft, og lar dette inngå i SOC/SIEM avtalen. Det betyr en vesentlig besparelse for vår kommune og heving av sikkerhetsnivået, sier Digitaliseringssjef Ketil Børge Johansen i Fredrikstad Kommune.

Ved at flere kommuner går sammen om denne typen avtaler, sparer vi arbeid og får gode avtaler til det beste for medlemmene i DigiViken