Heia DigiViken!

Lesetid: 2 minutter

Kristin Weidemann Wieland: – Ved å samarbeide i nettverk kan kommunene i en langt større utstrekning ta del i felles digitaliseringsarbeid – med eller uten staten på laget, og sammen sette premissene for arbeidet.

Det har vært en glede å se hvordan arbeidet med regionale digitaliseringsnettverk, opprinnelig initiert av medlemmene,  virkelig har skutt fart etter at KS’ Landsting satte disse strukturene på det politiske kartet som del av kommunesektorens felles digitaliseringsarbeid.  Alle regioner, fra Troms og Finnmark i nord, til Agder i sør har «brettet opp ermene» og jobbet, og jobber hardt, for å bygge strukturer som skal kunne bære det digitale løftet. Mange ser det også i sammenheng med regionenes øvrige felles arbeid med bærekraft og innovasjon.

Nylig opplevde vi et «samlet» Digi Vestland også på politisk nivå,  Digi Agder har gått fra prosjekt til drift, og nå nærmer vi oss et samlet DigiViken også. Dere har, med Viken fylkeskommune og kommuner i Viken fylke, lagt grunnlag for et regionalt, digitalt partnerskap som alle kommuner er invitert til å ta del i. Det vil komme kommunene i Viken til gode, det vil komme innbyggerne og næringslivet til gode, og det vil komme hele Kommune-Norge til gode!

Vi er imponert over dere, at dere i Viken også har kommet langt på kort tid.

Hvorfor trenger vi regionale digitaliseringsnettverk?

Fordi de grepene kommunene må ta for fortsatt å kunne levere førsteklasses tjenester til innbyggerne sine, digitale eller ikke, forutsetter at vi jobber på nye måter og utnytter potensialet ved digitaliseringen. Vi ser allerede gevinster av de regionale samarbeidene i form av raskere og bedre utbredelse av digitale tjenester, en sterkere oppslutning om felles løsninger og koordinering av ressurser. Ved å samarbeide i nettverk kan kommunene i en langt større utstrekning ta del i felles digitaliseringsarbeid – med eller uten staten på laget, og sammen sette premissene for arbeidet! Det er også en klar forventning som dere i Viken har satt dere. Det er demokratiserende. Det blir det bedre tjenester ut av. KS landsting forventer også at kommunene og fylkeskommunene bidrar i dette arbeidet. Vi tar del i noe som er større enn oss selv.

En milepæl i sikte

DigiViken starter ikke på scratch. Ved å ta vare på og bygge videre på det arbeidet som er gjort allerede, ikke minst fra DigiViken Øst, har dere gode muligheter til å komme raskt i gang. Dere har kompetanse, erfaring, men også en utålmodighet og en stå-på vilje som engasjerer, og som trekker andre med. Dere utnytter mulighetene av å jobbe i nettverk og investerer i det. Vi tror det vi ser i DigiViken, og i alle andre steder av landet, er en av oppskriftene på hvordan kommunesektoren som fellesskap kan møte de samfunnsutfordringene vi står overfor på bærekraftig vis.

KS gleder seg til å jobbe sammen med, og være til støtte for et samlet DigiViken. Det er heller ikke bare KS som heier på dere, det gjør også Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Telemark og Vestfold, Rogaland, Agder og Innlandet. 3. november vil være en viktig milepæl i det store arbeidet dere har lagt bak dere i forberedelsene av et felles digitaliseringssamarbeid. Dere nærmer dere slutten på begynnelsen, men det virkelige løpet i å skape resultater sammen har så vidt startet. Riktig lykke til!

På bilde øverst: Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS