Kick-off for DigiViken

Lesetid: 3 minutter

DigiViken kunne endelig samles til oppstartsmøte i Oslo 3. november. Med viten om at de aller fleste kommunene og fylkeskommunen nå har signert samarbeidsavtalen, var det duket for diskusjon om konkrete tiltak for å nå målene våre.

Dagen startet med at Geir B. Aga, leder for Programstyret i DigiViken og kommunedirektør i Bærum, ønsket velkommen til akkompagnement fra Valerio Botari Jazz Ensemble. Etter ham fulgte innlegg med lykkønskninger og gode råd fra Kristin Weidemann Wieland fra KS, Steffen Sutorius fra Digdir og statsråd Bjørn Egil Gram. Siste innlegg før lunsj sto Torger Waterhouse for. Han advarte oss betimelig mot å bli et nytt lag med byråkrati.

Etter lunsj var det tid for diskusjon i grupper. Under kyndig ledelse av Bjørg Gustavsen ble betydningen av de vedtatte målene vurdert. Videre diskuterte gruppene konsekvensen av målene i form av tiltak. Programkontoret fikk verdifulle innspill som blir tatt med i det videre arbeidet. En annen hyggelig effekt var at mange digitaliseringsglade personer fra kommuner og fylkeskommune møttes for første gang og etablerte nye kontakter på tvers av fylket.

Halden og Bærum presenterte sine prosjekter innen smartby og stordata til inspirasjon for andre. Raymond Hesthaug ledet en paneldebatt om KS sin viktige rolle som løsningsleverandør. Denne ble innledet av Astrid Øksenvåg med en beskrivelse av KS sitt arbeid.

Dagen ble avsluttet med at den ukjente komikeren Lævrits ga oss et skråblikk på digitalisering, Viken og spesielt østfoldingene. Etter dette ble mange igjen og fortsatte diskusjonene under kveldens «mingling».

For de som deltok vil det bli sendt ut en enkel evaluering. Noen av presentasjonene vil også bli delt internt på Teams-området vårt.

Foto: Lusine Mkrtchyan