Erfaringsdeling 12.12: Velferdsteknologi

I denne erfaringsdelingen følger vi opp temaet fra 4.12. om visningsarenaer for velferdsteknologi. Det blir en kort innledning med presentasjon fra Jeppe Skjønberg fra AtriX i Bærum kommune, før det blir tid til erfaringsutveksling og spørsmål, både i grupper og i plenum.  De som ønsker å bli kjent med (eller friske opp) det som ble [...]

Gratis

Webinar: Hvilken nytte har kommuner av Kjernejournal? 

Kjernejournal (KJ) er en digital løsning for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. I pasientens kjernejournal kan helsepersonell se de samme opplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på sykehus eller legevakt. Ca 265 kommuner har tilrettelagt for Kjernejournal, men hva slags nytte ser kommunene ved bruk av løsningen?  [...]

Gratis

Fagpåfyll: Ruteoptimalisering

De fem kommunene i DGI samarbeidet har startet med digital ruteoptimalisering i hjemmetjenesten med løsningen Spider. De har fått god kjennskap til verktøyet og gjort seg noen erfaringer ifht gevinsten/nytten dette gir både ressursmessig og kvalitetsmessig for tjenesten. Svein Sikle fra DGI vil presentere deres erfaringer.

Gratis

Erfaringsdeling: UU – tilsyn

Datoen blir 14.12 som først annonsert :-) Tidligere i høst hadde bl.a Bergen kommune og Trondheim kommune besøk av UU-tilsynet. I denne erfaringsdelingen møter du ulike personer som var med på tilsynet som vil dele sin erfaring med dette.  Målgruppe: Ansvarlige for å følge opp tilgjengelighetserklæringer og UU generelt, ansvarlige for anskaffelse av læremidler, skoleeiere. Innhold [...]

Gratis

Informasjonsmøte etter årsmøte 2023

DigiViken sitt årsmøtet avholdes 8. desember kl. 14.00 – 15.00. I etterkant av dette møtet inviterer vi til informasjonsmøte hvor vi blant annet presenterer de som er valgt inn i Programstyret, Programkontoret og faggrupper. I tillegg vil vi selvfølgelig oppsummere 2023 og si litt om hva vi har foran oss i 2024

Gratis