Erfaringsdeling 12.12: Velferdsteknologi

I denne erfaringsdelingen følger vi opp temaet fra 4.12. om visningsarenaer for velferdsteknologi. Det blir en kort innledning med presentasjon fra Jeppe Skjønberg fra AtriX i Bærum kommune, før det blir tid til erfaringsutveksling og spørsmål, både i grupper og i plenum.  De som ønsker å bli kjent med (eller friske opp) det som ble [...]

Gratis

Fagpåfyll: Ruteoptimalisering

De fem kommunene i DGI samarbeidet har startet med digital ruteoptimalisering i hjemmetjenesten med løsningen Spider. De har fått god kjennskap til verktøyet og gjort seg noen erfaringer ifht gevinsten/nytten dette gir både ressursmessig og kvalitetsmessig for tjenesten. Svein Sikle fra DGI vil presentere deres erfaringer.

Gratis

Fagpåfyll: Årets vinner av forbedringsprisen

Akershus universitetssykehus (Ahus) og kommunene Kongsvinger, Lillestrøm, Nes, Nordre Follo og Ullensaker vinner årets forbedringspris for arbeidet med sårbare eldre med flere samtidige og kroniske sykdommer. Vi får besøk av vinnerne som forteller om prosjektet. Juryens begrunnelse

Gratis