Erfaringsdeling: Vannmålere og personvern

Christos fra Lillestrøm kommune og Eirin fra Asker innleder denne erfaringsdelingen, som har kommet på plass fordi dette er et tema som har blitt diskutert her inne. Det blir først [...]

Gratis

Fagpåfyll: Åpenhet – Transparency Norge

Åpenhetsindeks for kommuner ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom TI Latvia og TI Norge. Den slår fast at den kommunale åpenheten må forbedres. DigiViken har, sammen med flere har jobbet [...]

Gratis

Fagpåfyll: Prosjektportalen – Bærum kommune

Bærum kommune har nylig gjennomført en modernisering av sin Prosjektportal. De har oppgradert portalen til den nyeste versjonen som er integrert med Microsoft Teams og Office365. Det betyr for mange [...]

Gratis