Erfaringsdeling: Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet?

NOU 2023: 19 - HØRINGSFRIST 29.10.23 Fredrikstad kommune v/Sigmund Brenna har jobbet seg igjennom NOU'en og gjort seg en del refleksjoner.  Dette deler han med oss i rundt 30 minutter før vi deler oss opp i grupperom og deler erfaringer og diskuterer innhold og konsekvenser. Mandatet til ekspertgruppen er å gi Kunnskapsdepartementet bedre grunnlag for beslutninger [...]

Gratis

Fagpåfyll: Ledningsregistreringsforskriften

Jenny M. F. Gulliksen er oppmålingsingeniør VA hos Aurskog-Høland kommune. De har lagt ned mye arbeid med å se hvordan man skal håndtere ledningsregistreringsforskriften i arbeidet med regulerings- og byggesaker. Vi får høre hvordan de jobber med å innhente gode data på vann og avløp, hvordan dette har påvirket dokument- og informasjonsflyt, og hvordan tilgangen [...]

Gratis

Felles fagnettverksmøte for Virksomhetsarkitektur og Informasjonssikkerhet og personvern

Vi gjennomfører en felles fysisk samling i Sandvika, åpen for alle i DigiViken samarbeidet som har lyst til å være med. Hoveddelen av samlingen vil ha tema og diskusjoner rundt hva vi har felles og om samarbeid. Asker kommune vil presentere at relevant case. Siste del av samlingen vil faggruppen/-nettverkene samles hver for seg med [...]

Gratis

Fagpåfyll: DigiHelsestasjon

DigiHelsestasjon gjør det mulig å kommunisere med helsestasjonen og skolehelsetjenesten på nett. I dette fagpåfyllet får vi høre om praktiske erfaringer med DigiHelsestasjon fra Øvre Eiker kommune og Modum kommune

Gratis

Fagpåfyll: Digital trekning til muntlig eksamen

Lillestrøm kommune erfarte at arbeidet med trekning til muntlig eksamen var tidkrevende. Eksamensansvarlig i Oppvekst jobbet sammen med design- og utviklingsavdelingen for å finne mulige måter å gjøre dette enklere og mer effektivt. Resultatet er en digital løsning som har bidratt til å redusere tidsbruk i dette arbeidet. I fagpåfyllet får du vite hvordan vi [...]

Gratis