Erfaringsdeling: Digibarnevern (del 2 – videre samarbeid)

Den 2. juni gjennomførte vi et fagpåfyll om Digibarnevern. KS, Bærum og Nordre Follo holdt innlegg om løsningen, erfaringer som tidligkommune, og forslag til samarbeid i DigiViken. Denne erfaringsdelingen tar tak i det siste: Hvilke kommuner er interessert i et samarbeid? Om hva: Grunnlag for anskaffelse av fagsystem? Selve anskaffelsen? Hvem kan være vertskap for [...]

Gratis

Avlyst Informasjonsmøte: Faggrupper i DigiViken

DigiViken har besluttet at vi skal "speile" KS sine fag- og prioriteringsutvalg og fagråd. Dette arbeidet er godt i gang med mange gode støttespillere fra flere av våre medlemskommuner. Det er viktig for oss at alle forstår hvordan det er tenkt, hva som er besluttet og ikke minst, hvordan kan hver og en av dere [...]

Gratis

Fagpåfyll: «Orden i eget hus» – episode 2

I februar hadde vi Orden i eget hus - DigDir.mp4 som presenterte sin veileder Orden i eget hus. Dette fagpåfyllet gir oss innsikt i hvordan man starter dette arbeidet med å ta veilederen ut i praktisk handling? Frank Baklid og Trond Os Haare vil informere om Drammen kommunes arbeid i konseptfasen for «Orden i eget hus».

Gratis

Erfaringsdeling: Beredskapsøvelse IKT-sikkerhet

DigiViken har blitt utfordret på å gjennomføre en erfaringsdeling knyttet til gjennomføring av beredskapsøvelser knyttet til IKT-sikkerhet. Alle sier at beredskapsøvelser er viktig, men hvordan kan vi sammen bidra til at disse gjennomføres på en effektiv og hensiktsmessig måte, og hvordan kan vi samarbeide? Asker kommune gjennomførte en felles beredskapsøvelse mellom IKT og Vann og [...]

Fagpåfyll: Digitale byggesøknader

Er det mulig å effektivisere de enkle byggesakene slik at vi frigjør tid til de mer krevende oppgavene for våre saksbehandlere? De sakene vi da snakker om er der privatpersoner har ansvarsrett, ikke profesjonell entreprenør. Sandefjord kommune har gjennomført en mulighetsstudie og kommet frem til følgende konklusjon: Over halvparten av henvendelsene til kommunen (inn til [...]

Gratis

Webinar: Felles Kommunal Journal

Felles kommunal journal inviterer til webinar 23. juni kl 10:00-12:00 for å presentere status i samarbeidsprosjektet. Påmelding her.

Gratis