Fagpåfyll: Tilgangsstyring AltInn

Hvordan jobber dere med tilgangsstyring i AltInn? Vi er helt sikker på at det er mange som har mye erfaring og gode rutiner, men vi har sikkert også mye å lære fra de som jobber med brukerstøtte og opplæring rundt systemet hver dag.  Ragnhild Tafjord fra Digitaliseringsdirektoratet vil først gi oss en gjennomgang av det [...]

Gratis

Fagpåfyll: Digitalt system for kommunale utleieboliger

Har dere ikke kommet i gang med KOBO, så la oss gjøre dette sammen.  Det starter opp en ny pulje 16. januar 2024, og det er denne nasjonale innføringspuljen vi nå forbereder oss på å få dere med på.  Ved å delta vil Husbanken yter bistand og følger opp kommunene i innføringsløpet. Dette fagpåfyllet er spesielt rettet [...]

Gratis

Fagpåfyll: Helseteknologiordningen og felles journalløft for kommuner

- Vi opplever bred oppslutning fra medlemmene om det felles arbeidet vi gjør på e-helse. Samtidig får vi tilbakemelding om at det er behov for mer tilrettelagt informasjon om det som skjer på dette viktige området, sier avdelingsdirektør i KS, Terje Wistner. KS setter i gang månedlige fagwebinarer for å nå ut til alle kommuner [...]

Gratis

Konferanse i Drammen: Tid til å handle – hvert minutt teller

Alle ønsker å bo godt hjemme, mens det å bo trygt hjemme er en forutsetning. I juni 2023 publiserte regjeringen stortingsmeldingen Bu trygt heime, med tema fellesskap og mestring. Der er et av fire satsningsområder tilpassede botilbud. For å oppnå målsettingen er bruk av velferdsteknologi et av de viktigste virkemidlene for å skape en trygg [...]

Gratis

Fagpåfyll: Digitalt introduksjonsprogram

Drammen kommune har lansert sitt digitale introduksjonsprogram for onboarding av ansatte. Prosjektleder Elisabeth Fjeld kommer for å fortelle oss om hvordan dette har blitt til og hva de har lagt vekt på. Hva kan vi lære av hverandre og kopiere fra de som har gjort noe bra? Hun har med seg Janne Arkley og Christin [...]

Gratis

Erfaringsdeling: Automasjon (KI-ML-RPA-IoT)

Denne erfaringsdelingen vil ikke ha noe faglig input samlet.  Tanken bak denne erfaringsdelingen er at vi deler inn i grupperom, hvor praten skal dreie seg om: Det aller viktigste er å starte nettverksbygging mellom dere som er genuint opptatt av at vi skal få til mer automasjon og vil jobbe for og med dette i [...]

Gratis