Kommunens overordnede styringssystem 

Lesetid: < 1 minutt

Datatilsynet har satt i gang et større tilsynsarbeid knyttet til ivaretakelse av personopplysningssikkerheten

La oss bruke dette til noe ekstra positivt ved å dele erfaringer med hverandre. 

Vi starter allerede 2. mai kl. 12.05 – 13.25 med erfaringsdeling, og vi starter på det vi mener er øverste nivå, nemlig styringssystemet.  Vi tenker at alle har et styringssystem (internkontroll) på plass, men vi antar også at de ser svært ulike ut og sikkert også forskjellig kvalitet.  Hva kan vi lære av hverandre og hva kan vi dele?  Kan vi dele alt?  Fra struktur til dokumentinnhold?  Er dette noe vi må vedlikeholde hver for oss, eller kan vi gjennom nettverket gjennomføre erfaringsdelinger og revisjoner. 

DigiViken ønske å holde alle dører åpne for hvordan vi kan jobbe med dette sammen i nettverket.  

Kravene om redegjørelse er foreløpig sendt ut til 93 kommuner, hvorav 10 er fra Viken.  Det disse kommunene må sende til Datatilsynet før 28. april er: 

Påmelding til erfaringsdeling