Kongsbergregionen langt framme på eByggesak

Lesetid: 2 minutter

Kongsbergregionen var tidlig en deltaker i satsingen på eByggesak hos KS.  Regionen har vært med på å sette standarden for arbeidet med å digitalisere byggesaksprosessen og deltatt i pilotutvikling av et nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling.  Pilotutviklingen startet opp for fullt i 2017.

Halvor Rostad, prosjektleder for digitaliseringen av plan og byggesak i SuksIT, forteller:

Skikkelig digitalisering på området har vist seg mer krevende enn både KS og vi forutså.  Det er tatt mange skritt i riktig retning, men vi er fortsatt ikke i mål. Det er viktig at kommunene tar i bruk eByggesak for å få dette nye økosystemet til å spille slik det er planlagt.

Prosjektlederen tror på smartere arbeid på tvers av kommunegrensene og dette er har de allerede nytt godt av i Kongsbergregionen. Han fortsetter:

Samarbeidet DigiViken vil kunne føre til ytterligere fart på det viktige digitaliseringsarbeidet, og ikke minst bidra til at utfordringer kommer på bordet. Skal vi lykkes med dette så må vi ta grep innen kommunal forvaltning og se framover sammen.

Kongsbergregionen deltok med ressurser i prosjektet som resulterte i versjon 2.0 av den nasjonale produktspesifikasjonen.  De bisto også med ressurser i utviklingen av versjon 2.1. Den inneholdt blant annet støtte for mottak av BIM som vedlegg til byggesaker og krav til grensesnitt for oppdatering av matrikkel og FKB fra eByggesak. De har også vært påkoblet arbeidet med versjon 3.0 som nå foreligger. Her er det meldt inn utfordringer knyttet til krav som leverandørmarkedet ikke har forpliktet seg til å levere på. Disse ser DigiViken på, sammen med noen andre kommuner.

Kongsbergregionen har også gitt innspill knyttet til arbeidet med de nasjonale sjekklistene og det pågående arbeidet med utvikling av eKOSTRA. Det pågår et FoU-prosjekt med mål om blant annet smartere og mer brukervennlige sjekklister. Det tilrettelegges nå for fullautomatisert saksbehandling i enkelte typer saker i neste omgang.

Rostad forteller til slutt:

Første kommune i Kongsbergregionen tok i bruk eByggesak sent i 2017. Vi ferdigstilte implementering av løsningen hos ytterligere 6 kommuner i 2019. I ettertid har to kommuner til tatt løsning i bruk på regionens installasjon. Leverandøren av eByggesak har i stor grad levert på punktene i kravspesifikasjonen til versjon 2.1, men noen områder gjenstår i påvente av tilrettelegging hos andre aktører.

For deg som er ansatt i en Viken-kommune og ønsker mer informasjon om eByggesak, så oppsøk oss gjerne gjennom Teams-kanalen vår. Hvis du ikke allerede har tilgang, kan du kontakte oss på post@digiviken.no

På bildet: Halvor Rostad, prosjektleder for digitaliseringen av plan og byggesak. Foto: Kongsbergregionen.