Mer samarbeid innen eHelse

Lesetid: < 1 minutt

Denne uka samlet KS deltakere i eKomp (kompetansenettverk for eHelse), VFT (velferdsteknologi) og de regionale digitaliseringsnettverkene.

Den 29. september dro DigiViken ved Tone Mjøs og undertegnede til Lillestrøm for å delta på en KS-samling for deltakere i ulike nettverk innen eHelse. Deltakere fra hver region ble samlet rundt et bord og fortalte hva vi jobber med og hvordan. KS presenterte et forslag til samarbeidsmodell, og deltakerne fra hver region fikk mulighet til å kommentere dette. Videre ble det gode samtaler om hvordan modellen kan realiseres for å ta ut størst mulig gevinst, uten å bremse dagens arbeid.

Graden av eksisterende samarbeid varierte mellom regionene. Mens noen aldri hadde møtt hverandre før, var andre allerede samordnet. For Viken har vi et stykke å gå, men det gledelige var at representantene fra eKomp, VFT og DigiViken raskt ble enige om måter vi kan samarbeide bedre framover.

Etter samlingen sier Tone: – Møtet var av stor verdi. Vi kunne bygge relasjoner til eksisterende nettverk innen eHelse i Viken, og bedre forstå hvordan eKomp-nettverket og Velferdsteknologinettverket jobber i dag. DigiViken er på en reise for å finne samhandlingsstruktur med mange eksisterende nettverk. Denne reisen er viktig, da vi det offentlig må samhandle bedre for å nå målet om gode digitale løsninger for kommunale tjenesteytere og kommunenes innbyggere.