Møt din nye digitale kollega: Kunstig intelligens i kommunen!

Lesetid: 2 minutter

I hjertet av vår kommune, blant papirbunker og travle kontorer, har en ny medarbeider begynt å gjøre sin tilstedeværelse kjent. Denne medarbeideren tar ikke kaffepauser, klager aldri over lange dager, og dens arbeidskapasitet er uten sidestykke. Møt den nyeste tilskuddet til teamet vårt: kunstig intelligens (KI). 

Men hva er egentlig kunstig intelligens? Enkelt forklart er det dataprogrammer som kan utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Dette inkluderer ting som å forstå naturlig språk, gjenkjenne mønstre, og til og med ta beslutninger basert på data. 

For oss ansatte i kommunen betyr dette en revolusjonerende endring i hvordan vi jobber. KI kan hjelpe oss med å sortere og analysere store mengder informasjon raskere enn noen gang før. Det kan forbedre effektiviteten i alt fra saksbehandling til vedlikehold av offentlige områder. 

Men frykt ikke – KI er her ikke for å erstatte oss, men for å hjelpe oss. Ved å ta over de mer monotone og tidkrevende oppgavene, gir KI oss muligheten til å fokusere på det som virkelig betyr noe: å gi bedre tjenester til innbyggerne våre. 

Så neste gang du hører ordet “kunstig intelligens”, tenk på det som en digital kollega – en som er klar til å hjelpe deg med å gjøre kommunen vår enda bedre. 

I DigiViken vil vi til høsten gjennomføre to workshops. Den første gjennomføres 3. september der vi tar for oss hva som skal til for å ta i bruk kunstig intelligens. Den andre gjennomføres 8. oktober der temaet er hvilke effekter og gevinster vil vi kunne forvente med å ta i bruk kunstig intelligens. 

Målgruppene for workshopene er alle som er involvert i beslutningen om å ta i bruk og implementere kunstig intelligens. Eksempler på roller er ledere, digitaliseringssjefer, personvernombud, informasjonssikkerhetsansvarlig, risikoeiere og gevinstansvarlige for å nevne noen. 

Sett av datoene allerede nå i kalenderen så vil det bli sendt ut informasjon om påmelding. 
 
Det vil komme ytterligere aktiviteter fra DigiViken knyttet til kunstig intelligens. Mer informasjon om dette kommer. 

Artikkelen er skrevet av Odd Ruud, DigiViken med bistand fra kunstig intelligens (Copilot)