NOKIOS – Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

Lesetid: < 1 minutt

DigiViken deltok på konferansen i Trondheim og sto på stand sammen med KS og flere av de regionale digitaliseringsnettverkene.

NOKIOS-konferansen bød på mange gode foredrag og hadde stor fokus på de 7 livshendelser som Regjeringen og KS har trukket frem. Disse skal prioriteres i arbeidet med å lage brukervennlige og sammenhengende tjenester.  Livshendelsene og livssituasjoner er et godt utgangspunkt for å sette brukeren i sentrum. Målet er at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem.

Det var spesielt gøy å høre på hvilke erfaringer Lillestrøm kommune har gjort seg når det gjelder IoT.

Presentasjonen til Lillestrøm kan du se her.

Alle presentasjonene vil du finne her