Ny ansatt i Aurskog-Høland: Frida Fordeler

Ny ansatt i Aurskog-Høland: Frida Fordeler

Lesetid: < 1 minutt

Sektor helse og livsmestring har fått en ny ansatt – Frida Fordeler. Frida liker regler og repetitive oppgaver. Hun bli aldri sliten og varsler når hun har for lite å gjøre. Hun tar gjerne de oppgavene andre synes er kjedelige. Ekstra glad blir hun når hun kan hjelpe sine kollegaer med tidstyver, oppgaver som stjeler tid fra andre viktigere gjøremål.

Frida Fordeler er en datarobot, mer spesifikt en «Robotic Process Automation – RPA».  Frida skal starte sitt arbeid i Aurskog-Høland kommune denne høsten, og hun knyttes til tildelingskontoret. Hennes hovedoppgave er å fordele elektroniske meldinger fra samarbeidspartnere som Ahus og fastleger, til de riktige mottakerne i virksomhetene i helse og livsmestring. Denne jobben gjør hun inne i Visma Profil som er sektorens elektroniske pasientjournal. 

Frida Fordeler har fått navnet sitt etter en navnekonkurranse i sektor helse og livsmestring.

– Det kom inn over tretti forslag. Det var veldig mange gode navneforslag, og sektorens ledergruppe hadde mange å velge mellom. Flest stemmer fikk Frida Fordeler. Forslaget kom opprinnelig fra Anne Hedvig Ødegård Bogstad som jobber ved tildelingskontoret. Dermed fikk tildelingskontoret en flott fruktkurv overlevert den 6.9.21.

– Når Frida starter sitt arbeid vil ansatte få mer tid til de viktigste oppgavene, nemlig å ivareta brukerne av helse- og omsorgstjenester i kommunen, forteller Vevstad. –  Sykepleierne i hjemmetjenesten trenger ikke lenger å reise til kontoret mellom hjemmesykepleiebesøk for å fordele meldinger. Saksbehandlere på tildelingskontoret kan bruke mer tid på å møte brukere og å saksbehandle.