Nyheter

Hold deg oppdatert på nyheter, artikler og annen nyttig informasjon.

Innspill til ny nasjonal Digitaliseringsstrategi

Regjeringen har satt i gang arbeidet med ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Strategien skal blant annet sette [...]

Nyhetsbrev 2 – november 2023

Programkontorets hjørne Endelig har vi blitt 2 ansatte igjen i DigiViken sitt sekretariat.  Jeg er [...]

DigiViken har nådd en fantastisk milepæl

I høst har vi passert 1000 medlemmer på Teamsområdet vårt. I den sammenhengen tok vi [...]

Gratulerer med 30 års dagen

På onsdag 18.10 kunne Digitaliseringsdirektoratet feire 30 år med en elektronisk innsynsløsning. Denne løsningen har [...]

Digital trekning til muntlig eksamen

Lillestrøm kommune har tatt i bruk en digital løsning for å effektivisere trekningen av muntlig [...]

Kompetanseløftet er i gang

Eidsvoll kommune stiller sterkt med 16 personer på Kompetanseløftet som skal gå over fire moduler [...]

Nyhetsbrev 1 – juni 2023

Programkontorets hjørne DigiViken har nå eksistert i 1 ½ år, og vi hadde ikke drømt [...]

Evaluering av DigiViken

DigiViken ble etablert 01.01.2022 som et nytt partnerskap for 51 kommuner og Viken fylkeskommune. Det [...]

Kompetanseløftet starter opp for fullt i september

32 organisasjoner fra DigiVikens medlemmer har meldt seg på, og til sammen er det over [...]

DigiViken står nå klar for å starte opp med SkoleSec

I prosjektet SkoleSec har kommuner og fylkeskommuner gått sammen om å styrke arbeidet med personvern [...]

Vannmålere

Hva kan vannmålerdata brukes til i kommunene? [...]

Kommunens overordnede styringssystem 

Datatilsynet har satt i gang et større tilsynsarbeid knyttet til ivaretakelse av personopplysningssikkerheten.  La oss [...]

Webinar om DigiBarnevern – sent varsel

Fredag 14. april arrangerer KS og diginettverkene et webinar om DigiBarnevern. Målgruppe er ledere og ansatte [...]

God påske!

Snart er påsken her. Forhåpentligvis gir det mulighet for å ta en velfortjent pause for [...]

I mål med første UU-etappe

Det har vært gjort en formidabel innsats fra alle våre medlemmer knyttet til arbeidet rundt [...]

TikTok og Telegram til besvær

På tirsdag 21. mars gikk Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ut med en anbefaling om at TikTok [...]

De 7 livshendelsene – DigiViken er med i Samarbeidsnettverket 

I 2019 vedtok KS og staten strategien Én digital offentlig sektor. I den forbindelse trakk [...]

Bli med i DigiVikens Teams-kanaler

Informasjon om Teams-kanalene hos DigiViken [...]

Informasjon om ChatGPT, DALL-E, OpenAI med mere

Du skal være dyktig til å unngå nyheter hvis du ikke har hørt om ChatGPT, [...]

Kompetanseløftet – tid for å bestemme seg

DigiViken har valgt å tilby et kompetanseløft innen digital transformasjon til ledergruppene i kommunene. Det [...]

Hjelp til innføring av Digibarnevern

Diginettverkene har startet et samarbeid rundt det videre arbeidet med innføringen av Digibarnevern. I den [...]

Informasjon om universell utforming

Arbeidet med universell utforming har pågått en stund i offentlig sektor. I oktober 2022 lanserte [...]

God jul og godt nyttår!

For et år siden feiret vi at DigiViken var etablert. Nå har heldigvis vi kommet [...]

Felles kommunal journal – si din mening

Felles kommunal journal er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger – [...]

Faggrupper i DigiViken

Gjennom året 2022 har vi bygd opp en samstyringsstruktur som speiler KS sine fag- og [...]

Kompetanseløftet – vil du vite mer?

Digital teknologi har et stort potensial til å forbedre kommunale tjenester. Det krever at menneskene [...]

Kjernejournal i sykehjem og hjemmetjenester

Denne artikkelen er skrevet av KS e-komp sine representanter i Viken. Du ser dem på [...]

E-helsekoordinator tilsatt

DigiViken har søkt og fått tildelt skjønnsmidler fra Statsforvalteren for å ansette en e-helsekoordinator. Helt [...]

Status for virksomhetsarkitektur

Alle kommuner har i praksis en virksomhetsarkitektur (dokumentert og bevisst, eller ikke). Men få kommuner [...]

Prosjektleder for SOC/SIEM-prosjektet tilsatt

DigiViken har søkt og fått tildelt skjønnsmidler fra Statsforvalteren for å kjøre et prosjekt som [...]

Fagnettverksmøte Oppvekst 27.09.2022

Det første fagnettverksmøtet ble gjennomført med 25 deltakere. Agendaen for møtet var: Samstyringsstrukturen Vi har [...]

Min kommune

Takk til Simen Soltvedt fra DigiVestland for at han ga DigiVikens medlemmer en god oppdatering [...]

Hva skjer’a, DigiViken?

DigiViken har mange aktiviteter om dagen. Det deles mye informasjon om enkelttiltak i forskjellige kanaler. [...]

Flere muligheter for å lære om nytt barnevern

På fredag 26. og tirsdag 30. august kommer de to første av tre påfølgende arrangementer [...]

Fulltekstpublisering skaper engasjement

Et mer åpent Norge er gjennomgangsmelodien i de åpenhetsrapportene som kommer. Det har vi i DigiViken, [...]

God sommer!

DigiViken takker for nok et kvartal med god innsats, høy deltakelse og kreative forslag fra [...]

Skjønnsmidler til felles SOC/SIEM – hvem vil være med?

DigiViken søkte om skjønnsmidler fra Statsforvalteren i Oslo og Viken til et regionalt prosjekt for [...]

Stilling ledig som koordinator for e-helse i DigiViken

DigiViken har behov for en koordinator for aktivitetene innen e-helse i regionen. Personen vil lede [...]

Digibarnevern

Her kommer litt informasjon om Digibarnevern før fagpåfyllet 2. juni kl. 08:15. De siste årene [...]

Ny arrangementskalender

Nå kan vi endelig legge ut og melde oss på arrangementer her på www.digiviken.no. Arrangementer [...]

Gratulerer med nasjonaldagen!

Etter to år med begrenset feiring kan vi endelig møtes for å feire 17. mai [...]

Videre arbeid med faggrupper

Arbeidet med å etablere faggrupper fortsetter. Som vi tidligere har skrevet om, har KS følgende [...]

Digitalt utenforskap

Under årets eKommune var digitalt utenforskap et tema. Kari Sand, seniorforsker i SINTEF Digital, avdeling [...]

Takk for innsatsen i første kvartal!

Om DigiViken skal bli et nyttig samarbeid er avhengig av engasjement, deltakelse og bidrag fra [...]

Ambisjoner på e-helseområdet

KS inviterer kommunedirektører, helse- og omsorgssjefer, digitaliseringssjefer og fylkeskommuner til et nasjonalt webinar om kommunal [...]

DigiViken-samling

Onsdag 16. mars var det samling for digitaliseringsansvarlige hos medlemskommunene og fylket i KS-bygget i [...]

Teams-bruker #500

Morten Andersen er rådgiver i Team e-helse i Sarpsborg kommune. Han er utdannet sykepleier, men [...]

Faggrupper og -nettverk

I går startet jobben med å formelt etablere faggrupper i DigiViken. KS har etablert Fagråd [...]

Drammen og Rælingen engasjerer seg

Det er heldigvis mange kommuner som deltar og bidrar i DigiViken-aktiviteter. To skiller seg imidlertid [...]

IoT – tingenes internett

Det ligger store muligheter i utviklingen av sensorteknologi, ny kommunikasjonsteknologi, dataanalyse og kunstig intelligens hver [...]

Da Microsoft365 ble en vennegjeng hos DGI

Teams ble til Truls, Outlook ble til Oda. På Øvre Romerike har man valgt en [...]

Innkjøpsprosjektet i Lørenskog

Lørenskog kommune har gjennomført et prosjekt for å spare penger på innkjøp. Lars Birger Egge [...]

Godt nyttår!

Nytt år, nye muligheter. Vi håper dere fikk en fin julefeiring og mulighet for å [...]

DigiViken er formelt etablert

Fredag 3. desember ble DigiViken formelt konstituert i organisasjonens første årsmøte. Representanter for 38 av [...]

Alle er med!

Da har endelig den siste kommunen behandlet saken om DigiViken. Alle Viken-kommunene og fylkeskommunen har [...]

Kongsbergregionen langt framme på eByggesak

Kongsbergregionen var tidlig en deltaker i satsingen på eByggesak hos KS.  Regionen har vært med [...]

Kick-off for DigiViken

DigiViken kunne endelig samles til oppstartsmøte i Oslo 3. november. Med viten om at de [...]

NOKIOS – Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

DigiViken deltok på konferansen i Trondheim og sto på stand sammen med KS og flere [...]

Fagpåfyll – tilbakemelding fra Hilde i Ås

DigiViken har i høst arrangert flere «fagpåfyll». Det er korte Teams-møter om aktuelle faglige temaer [...]

Mer samarbeid innen eHelse

Denne uka samlet KS deltakere i eKomp (kompetansenettverk for eHelse), VFT (velferdsteknologi) og de regionale [...]

Heia DigiViken!

Kristin Weidemann Wieland: – Ved å samarbeide i nettverk kan kommunene i en langt større utstrekning [...]

Hilsen fra Digi Vestland

Vi ser frem til å samarbeide med DigiViken i nasjonale fellesprosjekter til beste for alle [...]

Ny ansatt i Aurskog-Høland: Frida Fordeler

Sektor helse og livsmestring har fått en ny ansatt – Frida Fordeler. Frida liker regler [...]

Halden kommune på Smart City-seminar i USA

I et digitalt seminar skal Halden kommune sammen med Halden-bedriftene eSmart Systems, IFE og Airmont [...]

En lang vei, med mange detours, om tverrfaglig digitalt samarbeid og koronavaksinering i Asker kommune

Takk til kjerneteamet bestående av Ingvild Hjortdal Becke, Marit Gano, Lisa Kristine Hagen, Remi Svennevig [...]

Skjønnsmidler fra Statsforvalteren 2021

DigiViken har blitt tildelt 4,5 millioner kroner i skjønnsmidler fra Statsforvalteren i Oslo og Viken [...]

DigiViken – historien til nå oppsummert

DigiViken har vært gjennom et 2021 der samarbeidet skulle etableres. Nå er året snart omme [...]

Lillestrøm samler miljødata i enkel totaloversikt

Lillestrøm Kommune kombinerer data fra eksisterende systemer for overvåkning med åpne data og legger moderne [...]