Nyhetsbrev 1 – juni 2023

Lesetid: 3 minutter

Programkontorets hjørne

DigiViken har nå eksistert i 1 ½ år, og vi hadde ikke drømt om at vi skulle komme så langt på denne tiden.  Takket være utrolig engasjerte partnere har vi hatt over 200 fagpåfyll og erfaringsdelinger siden oppstart.  Disse blir stor sett innledet av ansatte fra kommuner og fylkeskommuner som forteller om hva de har fått til i egen organisasjon.   

Vi har også denne våren gjennomført en spørreundersøkelse på hvordan våre partnere ser på DigiViken og det som gjennomføres.  Tilbakemeldingene er gode, men vi har også noen forbedringsområder.  Det vi hørte flest ganger fra de øverste lederne som svarte på undersøkelsen var at de ønsket nyhetsbrev.  Den utfordringen tar vi herved, og du mottar nå det første.  Oppsummering av undersøkelsen: Evaluering av DigiViken – DigiViken 

Faggruppene vil være vår viktigste målbærer

Vi har nå fått på plass engasjerte og kompetente faggrupper.  Programkontorets medlemmer har tatt ansvar for hver sin faggruppe.  Vi har også jobbet med tiltak/handlinger som vi vil presentere fortløpende. Fagnettverk – DigiViken

Kompetanseløftet

Kompetanseløftet er under oppstart. 34 av våre organisasjoner har meldt seg på.  Formålet med Kompetanseløftet er å gi ledergrupper på tvers av organisasjonen et felles begrepsapparat og forståelse av digital utvikling, slik at en lettere kan identifisere muligheter og barrierer og samarbeide om å lykkes med konkrete tiltak.  Les mer om programmet, og hvem som er med på vår nettside. Kompetanseløftet starter opp for fullt i september – DigiViken 

SIKKERHET

Er det noe alle er opptatt av om dagen og som gir oss bekymringer, så er det sikkerhet.  Her jobber DigiViken sammen med medlemmene på flere måter.  Vi nevner her SOC/SIEM og SkoleSec 

SOC/SIEM 

SOC=Security Operations Center – SIEM= administrasjon av sikkerhetsinformasjon og -hendelser 

DigiViken har inngått rammeavtale med Netsecurity AS for innkjøp av sikkerhetstjenester.  I alt 36 kommuner er med på denne avtalen og kan ta ut tjenester etter eget behov.  Gjennom midler fra Statsforvalteren fikk vi mulighet til å «leie» Per Kveberg fra Hole kommune som prosjektleder som driver av prosessen sammen med 10 fantastiske prosjektdeltakere fra våre medlemmer.  Dette var helt klart en suksessfaktor, og vi utvider avtalen ut i pilotperioden. Vi håper at flest mulig kommuner vil velge å starte opp allerede nå slik at vi får effekt av å implementere sikkerhetsløsningene samtidig.  Dette fører til erfaringsdeling og samarbeid om å finne de beste løsningene. Skjønnsmidler til felles SOC/SIEM – hvem vil være med? – DigiViken

SkoleSec

KS har her ledet et fantastisk arbeid, og nå må kommunene melde seg på.  Veilederteamet er på plass, og vi skal starte opp for fullt til høsten.  Kun18 kommuner og Viken fylkeskommune har meldt seg på, så her er det plass til flere. DigiViken står nå klar for å starte opp med SkoleSec – DigiViken

De 7 livshendelsene

2019 ble det lansert en felles digitaliseringsstrategi for Stat og kommune:  Én digital offentlig sektor – regjeringen.no.  I denne strategien valgte de også ut 7 livshendelser som fokusområde.  DigiViken har bidratt inn det siste halve året for å få kommunene koblet på disse livshendelsene, og har nå koblet på alle Diginettverkene slik at vi kan samle oss om hvordan disse livshendelsene kan og bør treffe kommunene.  Mer informasjon kommer utover høsten. De 7 livshendelsene – DigiViken er med i Samarbeidsnettverket – DigiViken

Vannmålere

Faggruppen teknisk utfordret DigiViken til å se på problemstillinger knyttet til bruk av data fra vannmålere.  Det har ført oss inn i et omfattende arbeid hvor vi blant annet sammen med Norsk Vann og leder for Smarte byer og samfunn i Smart Innovation Norway jobber med en veileder.  Temaet har skapt mange diskusjoner og det har vært etterlengtet å få dette opp på agendaen.  Arbeidet gjøres sammen med kommuner fra Digi Innlandet. Vannmålere – DigiViken

Universell utforming – tilgjengelighetserklæring

Uttalelse fra et annet nettverk: «Først må jeg få si at vi er heldige som har gode initiativtakere som Tone Mjøs og kolleger i de deltakende Diginettverkene! Fornuftig at ett nettverk er leder i et slikt samarbeid.  Samarbeid i Diginettverkene som foregangsnettverk og knutepunkt, er former som vi må utvikle da de i hver sin form er både nytt, nyttig og vil helt klart gi gevinster for hele Norge.  Det arbeidet DigiViken har bidratt med knyttet til Universell utforming og tilgjengelighetserklæring har vært veldig bra og spart mange for mye tid ved å invitere til felles Webinarer.  I tillegg har de hatt felles møter med leverandører som igjen har ført til sparte kostnader for kommunene.»

I mål med første UU-etappe – DigiViken