Skjønnsmidler fra Statsforvalteren 2021

Skjønnsmidler fra Statsforvalteren 2021

Lesetid: < 1 minutt

DigiViken har blitt tildelt 4,5 millioner kroner i skjønnsmidler fra Statsforvalteren i Oslo og Viken for 2021.

Det var søkt om 5 millioner kroner som fordelt i tabellen under:

EntitetSamarbeidende kommunerTiltakTotal kostnadEgen finansieringOmsøkte Midler
DigiViken51 kommuner + fylkeskommunen  i VikenEtablering av samarbeid om digitalisering og bidrag til FKJ3.300.000,-300.000,- (Innbyggerbetaling ikke realistisk i 2021)3.000.000,-
DigiViken (tidl. Digitale Akershus)21 kommuner i tidl AkershusSamhandlings- og breddingsverktøy Fase 1 og 21.800.000,-1.000.000,-800.000,-
DigiViken Øst12 kommuner i tidl ØstfoldEtablering av samarbeid om digitalisering3.200.000,-2.000.000,-  1.200.000,-
SUM  8.300.000,-3.300.000,-5.000.000,-

Tildelingen ble som følger:

  • DigiViken Øst: 1,2 mill. kroner
  • Digitale Akershus: 0,8 mill. kroner
  • DigiViken: 2,5 mill. kroner