Tag Archives: soc

SOC/SIEM – siste sjanse

Det er bra framdrift i SOC/SIEM-prosjektet vårt. Det skal prosjektleder Per og alle de andre aktive prosjektdeltakerne fra medlemskommunene ha ære for. Men det betyr også at vinduet for å […]

Prosjektleder for SOC/SIEM-prosjektet tilsatt

DigiViken har søkt og fått tildelt skjønnsmidler fra Statsforvalteren for å kjøre et prosjekt som skal skaffe kommunene i DigiViken tilgang til et sett av tjenester for økt informasjonssikkerhet. En […]