Tag Archives: suksit

Erfaringsdeling: KS læring

Tina Johanne Skarheim fra SuksIT (Kongsbergregionen) vil innlede denne erfaringsdelingen.  Hva er de viktigste suksessfaktorene for å arbeide godt med KS læring?  Hvordan har SuksIT jobbet med å få på plass dedikerte […]