Tag Archives: tilskuddsløsning

Fagpåfyll: Tilskuddsløsning

Asker kommune har lenge hatt ett behov for å forenkle og digitalisere tilskuddsordninger som kommunen utbetaler til sine medborgere, lag og foreninger. Ny modell for tilskuddsordninger ble vedtatt av kommunestyret […]