Tag Archives: universell utforming

Mann-med-tilgjengelighetserklæring

Infomøte tilgjengelighetserklæring

Universell utforming: «I oktober 2022 lanserte Digdir en løsning for tilgjengelighetserklæring, som alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass på sine nettsteder innen 1.februar 2023. Du bør […]