Tag Archives: Virksomhetsarkitektur

Fagpåfyll: Hvorfor virksomhetsarkitekt?

Da vi gjennomførte spørreundersøkelsen var det kun 4 kommuner som svarte at de hadde en ansatt med tittel Virksomhetsarkitekt. 44 kommuner + fylkeskommunen har svart på undersøkelsen. Digitaliseringsdirektør Torbjørn Pedersen […]

Status for virksomhetsarkitektur

Alle kommuner har i praksis en virksomhetsarkitektur (dokumentert og bevisst, eller ikke). Men få kommuner har en dedikert ressurs ansatt som virksomhetsarkitekt. Dermed er det mange som heller ikke benytter metodikk eller verktøy for å arbeide med et helhetlig blikk på virksomhetsarkitekturen.