Videre arbeid med faggrupper

Lesetid: 2 minutter

Arbeidet med å etablere faggrupper fortsetter.

Som vi tidligere har skrevet om, har KS følgende Fagråd og Fag- og prioriteringsutvalg:

  • Fagråd for informasjonssikkerhet og personvern
  • Fagråd for virksomhetsarkitektur
  • Fag- og prioriteringsutvalg eHelse
  • Fag- og prioriteringsutvalg teknisk
  • Fag- og prioriteringsutvalg oppvekst

I forrige uke møttes våre representanter fra KS sine utvalg/råd med andre fagpersoner fra våre medlemskommuner. De diskutere hva slags oppgaver og mandat våre faggrupper bør ha. Vårt mål er, som før, å speile KS sin samstyringsstruktur hos oss i DigiViken. Vi må sikre toveisdialog mellom kommunene og KS, og bidra til etterlevelse av veikart og beslutninger tatt i samstyringsstrukturen. Samtidig må vi ivareta DigiVikens egne mål. De er som kjent:

DigiVikens visjon og mål

I tillegg til at gruppene diskuterte sine egne mål og arbeidsmetoder, ble det lagt vekt på at det kreves samarbeid dem i mellom. Virksomhetsarkitektur og Informasjonssikkerhet og personvern berører alle de andre gruppene. Samtidig er det faggrupper som spenner bredt i temaer internt, som for eksempel Teknisk.

Disse dagene ga oss ny innsikt i hvordan fagmiljøene våre kan arbeide for best mulig å gagne medlemmene. I tillegg fikk vi opp nyttige diskusjoner om hvordan et samarbeid på tvers kan løfte både oss og det nasjonale arbeidet med fellesløsninger framover.

Samstyringsmodellen til KS

Trond Os Haare, virksomhetsarkitekt fra Drammen kommune, deltok og kommenterer møtene slik:

Ved at de regionale digitaliseringsnettverkene speiler strukturen til fagråd og fag- og prioriteringsutvalg under KS blir det enklere både for oss som kommuner og for KS å bruke de regionale nettverkene på en god måte. Det blir også enklere å etablere samarbeid på tvers av Diginettverkene. Det at vi var flere faggrupper samlet i DigiViken-møtet var veldig bra, for vi må jobbe for å bryte ned siloene og også jobbe sammen på tvers.

Forsidebildet: Folk som jobbet med faggruppene for e-helse, virksomhetsarkitektur og oppvekst.