Webinar om DigiBarnevern – sent varsel

Lesetid: < 1 minutt

Fredag 14. april arrangerer KS og diginettverkene et webinar om DigiBarnevern. Målgruppe er ledere og ansatte i barnevernstjenesten, samt alle som jobber med å forberede tjenesteutviklingen og innføringen av modulene i Digi Barnevern.

Webinaret deles i ulike temaer, alle trenger ikke delta på alt:

  • Forberedelse for å komme i gang med anskaffelse av nytt fagsystem
  • Utarbeiding av kravspesifikasjon og anbud ved anskaffelse
  • Erfaringer og gevinster knyttet til tjenesteutviklingen
  • Opplæring

Fra oss i DigiViken deltar Ullensaker, med sine verdifulle erfaringer fra anskaffelse og innføring i egen organisasjon.

Av flere gode og dårlige grunner er dette annonsert svært sent her hos oss i DigiViken, beklager det.