Workshopper om NSM sine grunnprinsipper 2.0

Lesetid: 2 minutter

DigiViken har gjennom våren gjennomført i alt 5 heldags arbeidsmøter hvor vi har gjennomgått NSM sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0 punkt for punkt. Robert Sagmo fra Netsecurity har ledet gjennomgangen og holdt innledninger foredrag for hvert enkelt punkt.

Totalt 35 personer fra 20 kommuner har deltatt i arbeidet. Foredrag og diskusjon har vært sentralt i arbeidet og gitt oss en bedre felles forståelse av hvert enkelt sikkerhetsprinsipp. I tillegg har kommunene delt og diskutert suksesshistorier og utfordringene vi står ovenfor. Dette har igjen gitt hver enkelt kommune et bedre grunnlag for å forstå hvor de står i forhold til samsvar opp mot hvert enkelt prinsipp. Vi har også lært mye av hverandre og fått nye ideer på hvordan vi kan styrke sikkerheten i kommunene.

CISO i Nordre Follo, Lars Erik Aas, har fulgt workshoppene og uttaler følgende: «For Nordre Follo kommune er workshopene hvor vi får presentert NSM sine Grunnprinsipper 2.0 og hvor vi kan diskutere og dele erfaring mellom andre DigiViken-kommuner en nyttig arena. I workshopene får vi mulighet til å lære mer om grunnprinsippene, hvordan andre kommuner tilnærmer seg prinsippene og vi som kommune kan få verifisert arbeidet vi er i gang med når det gjelder vår implementering av grunnprinsippene fra NSM. En viktig faktor til at workshopen er en bra delingsarena er fysisk oppmøte. Her har vi mulighet til å bli kjent med andre personer på tvers av kommuner, og det er i de gode samtalene rundt lunsjbordet, underveis i workshopen og i pausene mange gode relasjoner bygges og erfaringer deles. Jeg håper DigiViken fortsetter med tilrettelegging av slike workshoper også i fremtiden. Det er mange spennende temaer vi kan samarbeide og dele erfaringer rundt.»

Siste samling i serien vil bli avholdt 3 september. Det vil da også bli tatt stilling til om gruppen skal fortsette samarbeidet utover høsten og hvilke tema som da eventuelt skal belyses.