Stilling ledig som koordinator for e-helse i DigiViken

Lesetid: 2 minutter

DigiViken har behov for en koordinator for aktivitetene innen e-helse i regionen. Personen vil lede vår faggruppe for e-helse. Under er en beskrivelse av rollen. Hvis du har gode kandidater i egen organisasjon, vil vi gjerne ha ditt bidrag til å finne rett person.

Vi tenker at rollen krever minimum 50% stilling. Vi ser for oss et frikjøp for minimum et år med skjønnsmidler vi har fått fra Statsforvalteren. Hvis du er interessert, ta gjerne så snart som mulig. Endelig søknadsfrist 31. august. Søknad sendes post@digiviken.no.

Beskrivelse av rollen e-helsekoordinator for DigiViken

Bakgrunn

DigiViken etablerer faggrupper for å speile samstyringsstrukturen til KS. En av disse er faggruppen for e-helse. E-helse-koordinatoren vil lede denne faggruppen og bl.a. ivareta kommunikasjon med KS sitt fag- og prioriteringsutvalg, regionale nettverk, helseforetakene og kommunene. Rollen er ny og vil kreve tilpasning etter erfaring, men gir også mulighet for stor grad av påvirkning.

Oppgaver og satsningsområder for koordinatoren

E-helsekoordinatoren skal:

 • Fullføre etableringen og lede faggruppen for e-helse med utgangspunkt i dennes mål (se under)
 • Kartlegge aktiviteten innen fagområdet i regionen
 • Koordinere eksisterende regionale grupper og prosjekter, som f.eks. eKomp og velferdsteknologinettverk
 • Sikre god dialog med helseforetakene
 • Informere og engasjere kommunene, spesielt helselederne
 • Sikre god dialog med KS, spesielt med deres fag- og prioriteringsutvalg for e-helse

Faggruppens mål

Faggruppen for e-helse skal jobbe med:

 • Organisasjon, koordinering og samordning – styrt utvikling
 • Være fagressurs og informasjonskanal for nettverk/kommuner (opp og ned)
 • Sikre effektiv/målrettet/riktig bruk av ressurser og nettverk
 • Etablere og forvalte regional plan og rammeverk, nasjonale fellesløsninger – riktig prioritering

Finansiering

DigiViken er tildelt skjønnsmidler fra Statsforvalteren i Oslo og Viken for ca. ett års 100% drift av stillingen. E-helsekoordinatoren er derfor først tenkt frikjøpt av DigiViken for en periode avhengig av lønn og prosentsats. Det forventes en stillingsprosent på minimum 50%.

Organisering

E-helsekoordinatoren vil rapportere til sekretariatet i DigiViken.

Kvalifikasjoner

Dette vil bli vektlagt ved valg av kandidat:

 • Kunnskap om og erfaring fra kommunalt e-helsearbeid
 • Erfaring som prosjekt- eller nettverksleder
 • Evne til å forstå både brukernes behov og teknologien bak løsningene
 • Motivasjon