Hvor er vi nå

DigiViken – historien til nå oppsummert

Lesetid: 2 minutter

DigiViken har vært gjennom et 2021 der samarbeidet skulle etableres. Nå er året snart omme og samarbeidet offisielt konstituert med alle Viken-kommuner og fylkeskommunen med på laget. Her er noen av aktivitetene som ligger bak:

I november 2020 vedtok kommunedirektørene i Viken å gå videre med planene om et regionalt samarbeid under navnet DigiViken. 2021 ble definert som et interim-år for å få på plass og forankre avtaler og organisasjon. Bærum kommune tilbød seg å være vertskapskommune for interim-året.

Fra før fantes Digitale Akershus og DigiViken Øst (DVØ). I gamle Buskerud fantes ikke et tilsvarende fylkesomfattende samarbeid, men i f.eks. Kongsberg-regionen og Hallingdal var det sterke regionale samarbeid.

I løpet av våren ble det etablert en interim-organisasjon. Den besto av en prosjektleder, Tone Mjøs, og en ansatt på Programkontoret, Ola Svartberg (tidligere programleder for Digitale Akershus). Begge er ansatt i Bærum kommune med DigiViken som eneste fokus. I kjernegruppen bidro også Bjørg Gustavsen, som leder arbeidet i DVØ. Du kan lese mer om folkene her.

Videre ble det etablert et Programstyre og flere deltakere til Programkontoret med representasjon fra de tre gamle fylkene og fylkeskommunen. Det ble lagt vekt på at forskjellige slags kommuner skulle være representert. Det ble etablert en Teams-kanal for DigiViken som er åpen for digitaliseringsansvarlige og andre relevante ansatte hos de blivende partnerne. (Ta kontakt hvis du vil være med.)

Før sommerferien var Programkontoret ferdig med et utkast til samarbeidsavtale for DigiViken. Forslaget ble godkjent av Programstyret. Neste steg var at kommunene og fylkeskommunen valgte om de ønsket å gå inn i avtalen. Prosessen var forskjellig i forskjellige organisasjoner, men DigiViken sendte ut avtaleutkastet med et forslag til saksgrunnlag til alle kommunedirektørene for behandling høsten 2021. Målet var en endelig etablering av DigiViken før 1. januar 2022.

Programkontoret bisto kommunene med spørsmål, presentasjoner og forankring. Samtidig ble det jobbet med å spre informasjon og bygge kunnskap om aktuelle prosjekter og tjenester og å etablere/samkjøre fagsamarbeid.

Hvor er vi nå

Med i Programstyret i interim-perioden 2021 var: Geir B. Aga – leder (Bærum), Bente R. Herdlevær (Bærum), Roar Vevelstad (Halden), Tron Kallum (Indre Østfold), Lars J. Tveit (Asker), Torbjørn Pedersen (Lillestrøm), Trude Andresen (Øvre Eiker), Fredriuk Holtan (Drammen) og Anders Aa. Sørby (Viken).

Programkontoret har bestått av: Tone Mjøs – leder (DigiViken/Bærum), Ola Svartberg (DigiViken/Bærum), Raymond Hesthaug (Aurskog-Høland), Heidi Høiskar (Digitale Gardermoen), Bjørg Gustavsen (DigiViken Øst/Sarpsborg), Ketil Johnsen (Fredrikstad), Odd Ruud (Moss), Tor Eid (Ringerike) og Anette W. Sørfang (Øvre Eiker).

Bilde: Medlemmer av programkontoret strekker ut etter en vel utført jobb i interim-året.