Takk for innsatsen i første kvartal!

Lesetid: 2 minutter

Om DigiViken skal bli et nyttig samarbeid er avhengig av engasjement, deltakelse og bidrag fra medlemmene.

Da er det flaks at vi har nettopp mange medlemmer som bidrar, enda flere som deltar og mange som engasjerer seg. Vi har noen overordnede mål, og det ene er at vi skal bidra til informasjonsdeling og samhandling. Der har dere vært ekstra flinke. Dere melder dere inn i temakanaler. Dere deltar på fagpåfyll og erfaringsdelinger, som presentatører og/eller tilhørere. Dere kommer med mange gode forslag til aktiviteter. Slik gjør dere jobben enklere for oss. Alle kan ikke få med seg alt, men vårt mål er å skape en liten plass for hver av dere basert på ansvar og interesser.

Nå har vi kommet til neste nivå av samarbeid: Etablere mer strukturerte faggrupper og -nettverk. Også her stiller mange opp for det som vil bli viktige drivere for deling og kompetanseheving framover. Innenfor et fåtall områder mangler vi likevel folk, så vær forberedt på at vi kan komme til å ta kontakt.

Til slutt vil vi i sekretariatet ønske alle en fin påske. Ta vare på dere selv og nyt fridagene! Vi gleder oss til å møte dere igjen etter høytiden.

Deltakere i noen av temakanalene
Eksempel på tilbakemelding fra erfaringsdeling.